Miljö Förutom 96,5 miljoner dollar i ersättning till 98 000 bilköpare krävs Volkswagen på 26 miljoner dollar i bland annat juristarvoden i en rättsprocess i USA.

Fallet är ett av många som VW fått på halsen efter utredningarna av "dieselgate", den tyska biljättens mångåriga fusk med avgasvärden.

Företaget gick i förra veckan med på ersättningarna, som landar på upp till 2 333 dollar (15 000 kronor) per kund, men krävs alltså nu på mer pengar.