Utrikesminister Margot Wallström (S) och biståndsminister Isabella Lövin (MP) kallades till riksdagens utrikesutskott för att redogöra för hur kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd har finansierats. Med sig hade de en sammanställning för vad den hittills kostat, även om den inte är komplett.

Sammanställningen visar att utrikesdepartementet sedan våren 2014 fram till mars i år har använt drygt 22 miljoner kronor för kampanjen. Den största delen är lönekostnader för ordinarie UD-personal som nu är avdelade för att jobba med kampanjen. Andra kostnader är för resor, representation och trycksaker.

Sverige konkurrerar med Italien och Nederländerna om två platser i säkerhetsrådet 2017-2018. Vilka länder det blir avgörs i en omröstning i New York den 28 juni. När kampanjen väl är avslutad ska regeringen göra en mer utförlig redovisning av vad kampanjen kostat.