Antioxidanter hyllas ofta som ämnen som gör oss friskare. Men nu visar en svensk studie att det kan vara precis tvärtom när det gäller antioxidanter i kosttillskott.

I en artikel som publiceras i tidskriften Science Translational Medicine i dag beskriver professorerna Martin Bergö och Per Lindahl vid Sahlgrenska akademin i Göteborg att ett extra tillskott av antioxidanter kan förvärra lungcancer avsevärt.

Upptäckten kom av en slump, i ett kontrollförsök i en annan studie där det förväntade resultatet snarare var att tumörerna skulle bli mindre och färre, eller åtminstone vara oförändrade. Ytterligare försök bekräftade dock de första fynden och försök på mänskliga lungcancerceller har stärkt tesen.

Göteborgsforskarna poängterar att ytterligare forskning behövs, både när det gäller andra cancerformer och andra antioxidanter.