Nästan hälften av 600 undersökta långtidsarbetslösa har inte fått hjälp att finna nya arbeten. Deras obligatoriska handlingsplaner saknar helt registrerade aktiviteter, skriver Dagens Nyheter.

Bland de utlandsfödda har 55 procent nästan lämnats vind för våg.

Arbetsförmedlingen biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren säger att försök pågår med att åtgärda bristerna.