Å ena sidan innebär det nya miljötillståndet att Arlanda får fritt fram att släppa ut koldioxid och kväveoxider. Det utsläppstak som hittills gällt slopas nämligen.

Å andra sidan innehåller tillståndet begränsningar för inflygningarna till Arlandas bana tre. Från 2018 och framåt måste de ske i en kurva runt Upplands Väsby, där invånarna länge klagat på buller.

Kurvflygning kräver dock att piloterna flyger visuellt och kan inte göras i mörker eller dålig sikt. Raka inflygningar får göras, men endast vid extrem högtrafik. Och enligt Swedavia har mark- och miljödomstolen lagt nivåerna för högtrafik så högt att man i praktiken inte kommer kunna utnyttja detta.

Torborg Chetkovich anser därför att beslutet innebär orimligt stora begränsningar för Arlanda, Stockholmsregionen och hela landet. Därför beslutade Swedavia i stort sett omedelbart att överklaga till mark- och miljööverdomstolen.