Thomas Bodström tror inte att det är en bra idé att göra tiggeri brottsligt.

Nu är det en märklig debatt om tiggeri ska kriminaliseras och utgöra ett brott, men det är märkligt om tiggare ska betala böter för då behöver de tigga ännu mer för att få in pengar till böterna, säger Bodström.

Han redogjorde för sitt förslag, som han anser vara en balanserad tredjeväg, i radiokanalen Mix Megapol.

Vi måste inse att det här är en del av vårt samhälle och för att legitimera tiggeriet, men även för att få kontroll över det, så tycker jag att det skulle krävas tillstånd, säger han till TT.

"Kräver tillstånd för allting"

Tillstånden skulle gälla vissa platser och vissa tider där tiggeri skulle kunna pågå.

Man skulle få ett certifikat och det skulle inte vara konstigare än att ha tillstånd för att sälja smörgåsar eller halsdukar, säger Bodström, som anser att länsstyrelsen skulle kunna utfärda tillstånden.

Thomas Bodström föreslår att länsstyrelserna ska ha anställda med språkkunskaper som motsvarar tiggarnas.

Jag vill att man ska fortsätta arbeta mot diskriminering av romer, som är en fruktansvärt utsatt grupp. Mitt förslag är ingen jakt på romer, utan det här legitimerar och synliggör dem.

Tveksamma till mer byråkrati

Stadsmissionen välkomnar fler förslag som kan förbättra situationen för dem som tigger, men ställer sig tveksam till att ökad byråkrati är rätt väg att gå. Resurser riskerar att läggas på administration i stället för akuta stödinsatser.

Om ett tillstånd skapar ökad tydlighet och trygghet kring dessa personer, kan det vara bra. Men jag tycker inte att de ska särbehandlas. Jag vill minnas att vi tog bort tillståndskravet på gatumusikanter. Har man velat avbyråkratisera gatumusikanter kanske man inte ska byråkratisera gatutiggeri, säger Marika Markovits, direktor för Stadsmissionen.

Hon tycker att man ska koncentrera sig på att hjälpa varje enskild person som tigger till en egen försörjning i hemländerna.

Lägg kraften där. En del av den hjälpen kan vi ge här, men den största delen måste ske i hemlandet, säger Marika Markovits.

Svenska kyrkan har inte tagit ställning i frågan om tillstånd eller inte, men ser också fattigdomen som det verkliga problemet.

Vi har sagt att vi inte vill se något tiggeriförbud eftersom det inte löser grundproblematiken som är fattigdom, säger Sofia Sjöberg, handläggare i flykting- och integrationsfrågor vid Svenska kyrkan.