Folkpartiet vill att bristande tillgänglighet i butiker, på bussar och så vidare ska ses som diskriminering av funktionshindrade. Fastighetsägare som nonchalerar lagens krav på handikappanpassning ska kunna dömas till att betala diskrimineringsersättning.

Enligt folkpartiledaren Jan Björklund ska det "svida" för de felande.