Förra året dog 17 cyklister i olyckor mot 40 året före, visar preliminära siffror ur Transportstyrelsens olycksdatabas.

De senaste 15 åren har i snitt 33 cyklister dött per år och trenden pekar nedåt. Cykelfrämjandet gläds åt utvecklingen - som kan bero på att fler cyklister är ute i stadstrafiken.

Ju fler som cyklar ju bättre blir samspelet. Det kan också bero på att kommunerna blivit bättre på skottning, sandning och sopsaltning och att det lagts mer resurser på cykelvägar och cykelbanor, säger Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.
Artikelbild

Foto: TT

Men fler satsningar behövs för att få ned olyckstalen, menar Cykelfrämjandet. Bland annat vill man se åtgärder mot högersvängsolyckor, som kan uppstå i korsningar när en lastbil svänger utan att föraren ser cyklisten bredvid sig.

Det är en typ av olyckor som faktiskt går att bygga bort, säger Lars Strömgren.

Mer resurser måste läggas på cyklisterna när vägar planeras, menar han.

Nu byggs cykelvägar där det blir lite plats över i stället för att lägga dem där de behövs, säger Lars Strömgren.