Skyltarna varnar för att vargar i bland annat Rialaområdet kan vara smittade av dvärgbandmask och skyltarna ger intryck av att det är länsstyrelsen och SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt som står bakom informationen. Men både på länsstyrelserna och på SVA tillbakavisar man informationen.
”SVA har på intet sätt medverkat vare sig till informationen på de skyltar som satts upp i Norrtäljetrakten eller till dess syfte. SVA anser att den oro skylten uttrycker är ogrundad”, står det i en kommentar på SVA:s hemsida.

Enligt hemsidan har vare sig rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis), en parasit som finns hos rävar och andra hunddjur eller hundens dvärgbandmask hittats i Sverige under de senaste åren. I Europa dör ett antal människor varje år på grund av att de smittats av rävens dvärgbandmask och fått behandling för sent. Största risken att få in dvärgbandmasken i Sverige är enligt SVA genom att människor inte följer den lagstadgade avmaskning som ska ske av hundar som införs från länder med smittan.