Färre dör i konflikter eller till följd av terror i världen, visar en ny rapport från Uppsala Conflict Data Program. Under 2015 dödades strax under 118 000 människor i våldsamma konflikter mellan stater eller mellan olika grupperingar. Året innan dog 130 000. De senaste åren är det kriget i Syrien som satt störst avtryck i statistiken, enligt forskarna.

Samtidigt som färre dör i konflikterna ökar antalet våldsamma konflikter totalt sett i världen. I dag finns det fler våldsamma konflikter mellan icke-statliga grupper än vid kalla krigets slut.

"IS utgör ett allvarligt hot mot människor i många delar av världen. I jämförelse med andra rebellgrupper genom tiderna står IS dock inte ut som någon speciellt framgångsrik grupp, åtminstone inte ännu", säger Erik Melander, professor vid UCDP, i ett pressmeddelande.