84 418 personer hade anmält sig till vårens högskoleprov.

Det brukar vara tio procents bortfall, så vi tror att det är ungefär 76 000 som har gjort provet, säger Åke Lernfalk, pressansvarig på Universitets- och högskolerådet (UHR).

Den exakta siffran och provresultaten är inte klara förrän den 27 april, då alla prov har rättats. I år har antalet anmälningar minskat efter tre års ökning. Enligt UHR beror det på demografiska förändringar - det finns helt enkelt färre ungdomar under 24 år, som är i majoritet bland provskrivarna.

I helgen var det åttonde gången som högskoleprovet skrevs sedan provet förändrades. Bland annat har mer vikt lagts på de kvantitativa delarna, till exempel matematik.

Vi gör bedömningen att det har en bättre prognosförmåga än det tidigare provet. De som genomför provet nu har en bättre prognos för studieframgång i högskolan, säger Mattias Wickberg, utredare hos UHR.

När facit till vårens högskoleprov publicerades på nätet var belastningen på studera.nu mycket hård, vilket gjorde webbplatsen svår att nå.