Den slutsatsen drar en internationell forskargrupp i en genetisk jättestudie, som publiceras i den välrenommerade tidskriften PLOS Medicine.
– Ett intressant fynd, men det behövs mer forskning innan vi vet om det finns skäl att göra några särskilda rekommendationer om tillskott av D-vitamin just till feta personer, säger professor Karl Michaëlsson vid Uppsala kliniska forskningscentrum, som är en av de ansvariga för studien.
Flera tidigare studier har visat att halten av D-vitamin i blodet är lägre hos feta än hos normalviktiga personer. Det har dock varit oklart om de låga D-vitaminhalterna är en följd av fetman eller om det tvärtom är så att brist på D-vitamin driver på utvecklingen av fetma.

Den nya studien omfattar 100 000 kvinnor och män i USA och Europa, varav drygt 2 000 i Uppsala. Forskarna har analyserat sambanden mellan deras BMI, D-vitaminhalter i blodet och olika genetiska varianter som har samband med D-vitaminhalten i blodet respektive fetma.
– På detta sätt kan vi visa att ett högt BMI sänker halten av D-vitamin i blodet, medan däremot en låg halt D-vitamin inte orsakar ett högt BMI. Det finns alltså inga skäl att tro att feta personer kan gå ner i vikt genom att ta tillskott av D-vitamin, säger Karl Michaëlsson.
Enligt forskarnas beräkningar leder en ökning av BMI-värdet med tio procent till en sänkning av halten D-vitamin i blodet med drygt fyra procent.