Orsaken är att Försvarsmaktens Jas Gripen-flygplan riskerar att störta när vindkraftverk finns i närheten.

När planen flyger i rote, två och två, ska det andra planet låsa färdväg på det första. Men med vindkraftverk i närheten kan planets tekniska system i stället låsa på ett kraftverk, med påföljande risk för haverier.

Förbudet innebär att ansökningar om att bygga vindkraftverk nekas i områdena och att vindkraftsägare som redan fått tillstånd får detta indraget. Dessutom finns exempel på redan färdigställda kraftverk i de aktuella zonerna.

Cecilia Häckner säger att försvaret i flera år varnat för vindkraftsproblematiken, men att beslut fattats först nu. Nu skickas en skrivelse om beslutet till vindkraftsägarna, länsstyrelser och kommuner.

Problematiken med de redan byggda vindkraftverken berör främst Såtenäs i Västra Götaland.

Häckner uppger att Försvarsmakten ännu inte vet exakt hur många redan byggda vindkraftverk som kan bli aktuella för förhandlingar om inlösen och rivning. Men i fråga om Såtenäs pekar Häckner också på andras ansvar i tillståndsprocesserna.

Han ställer sig undrande till Jas-planens problem och pekar på grannlandet Danmark, som har mycket kraftigt utbyggd vindkraft.