En stor studie av äldre svenskor visar att ett högt intag av antioxidanter, till exempel frukt och grönsaker, minskar risken för grå starr. Det skriver Upsala Nya Tidning som citerar tidskriften Jama Ophthalmology.

30 000 kvinnor besvarade en omfattande enkät om mat- och dryckesvanor och från den beräknades den "totala antioxidativa kapaciteten". De följdes sedan i åtta år och forskarna fann samband mellan grå starr och intaget av antioxidanter.

Hon hoppas att studien inte tas till intäkt för att börja äta kosttillskott som marknadsförs med argument om att de tillför kroppen antioxidanter.