Vi har barnkonventionen, och den talar sitt tydliga språk. Att exkludera barn som vistas här från sin rätt till skolgång är djupt upprörande, säger Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris.

Särskilt märkligt är uttalandet just nu, tycker hon, eftersom Sverige är på väg att implementera FN:s barnkonvention i svensk lag.

Barn intar en särställning, de kan inte själva påverka sin situation. Därför är de särskilt utsatta. Och just utbildning vet vi är en väg ut ur utsatthet, säger Kattis Ahlström.

Barnens rätt överställd

Även Unicef är kritiskt till migrationsministerns uttalande.

Det är förvånande att migrationsministern går ut och tar ställning mot barns rättigheter, säger Christina Heilborn, programchef på Unicef.

Barnens rätt till utbildning är överställd andra intressen som stater kan ha, förklarar hon.

Barnkonventionen är tydlig med att barn har samma rättigheter, oavsett uppehållstillstånd eller inte. Barns rätt till utbildning ska respekteras, säger hon.

Rätt till skolgång

Vänsterpartiet delar inte heller migrationsministerns åsikt i frågan.

Alla ungar har rätt till skolgång, det är ett principiellt ställningstagande enligt FN:s barnkonvention. Alla som vistas här en längre tid ska få gå i skola, säger Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vad som är "en längre tid" måste dock utredas, förklarar hon.

Där förväntar vi oss att regeringen tar fram riktlinjer, noggrant och eftertänksamt. Den debatt som förs nu är allt annat än det. Vi måste påminna Socialdemokraterna om vilka de är, säger hon.

Hon säger sig vara besviken på att S ansluter sig till en debatt om EU-migranter som hon anser är både populistisk och ytlig.

Den handlar om enkla och ytliga lösningar på en social katastrof som kommer ta lång tid att lösa, säger Christina Höj Larsen.

Sveriges Kommuner och lLandsting har inte tagit reda på hur många kommuner som erbjuder skolgång till EU-migranters barn. Men Svenska Dagbladet gjorde en enkät till alla 290 kommunerna i januari i år. 136 kommuner svarade, och bara sex av dem erbjuder skolgång. Göteborg är en av dem.

Vi utgår helt enkelt från barnkonventionen. Alla barn har lika rätt till utbildning, säger Karin Pleijel, skolkommunalråd i Göteborgs stad.

TT har sökt både Morgan Johansson och utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP), men båda avböjer via sina pressekreterare att ge några kommentarer.