Det är i dag inte förbjudet att tjäna pengar på någon annans tiggande, där finns en lucka, sade justitieminister Morgan Johansson (S) vid en pressträff där han tillsammans med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade ett åtgärdspaket för utsatta EU-medborgare.

Regeringen ska därför utreda om det går att införa en lagstiftning liknande den som förbjuder koppleri.

Morgan Johansson vill inte förbjuda tiggeri.

Men det finns tre inslag vi inte kan acceptera: Om de människor som tigger utnyttjas och exploateras, om det växer upp hundratals spontana bosättningar på allmän, privat eller kommunal mark, och trakasserier och våld mot de människor som ber om pengar.