Så många som varannan människa bär på magsårsbakterier. Men vem som blir sjuk och i värsta fall drabbas av magcancer avgörs till viss del av vilken sorts kolhydrater vi har i magen, visar forskning från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Studien visar att vi som individer har olika kolhydrater i magens slemhinna som bakterien fäster vid. Vissa kolhydrater hämmar bakteriens tillväxt medan andra stimulerar den och gör den mer farlig.

Upptäckten öppnar möjligheten att i framtiden kunna bekämpa infektioner genom att påverka sammansättningen av kolhydrater med hjälp av läkemedel.