Nätpiraternas egen religion, kopimismen, har nu blivit officiellt erkänd i Sverige genom beslut i kammarkollegiet.

Det Missionerande Kopimistsamfundet har registrerats som trossamfund, precis som Svenska Kyrkan. Men samfundet har kopplingar till piratrörelsen och postadressen är c/o Ung Pirat.

"Kopiera och sprid" är en av den nya religionens grundsatser.