Partiet föreslår ett system där målsäganden aldrig förhörs av försvarsadvokaten, utan bara intervjuas av domaren - och att bevisbördan i stället läggs på försvaret, skriver the New Zealand Herald. Förslaget innebär att om åklagaren kan bevisa sexuellt samröre ska det förutsättas att det var våldtäkt, om inte den anklagade kan bevisa motsatsen.

Partiet medger att förslaget är radikalt men påpekar att det bara handlar om våldtäktsfall.

Kampanjer för förändrad våldtäktslagstiftning förs även i Sverige, men Ida Östensson, en av initiativtagarna till Fatta - en rörelse för en så kallad samtyckeslagstiftning - tror inte förslaget i Nya Zeeland är rätt väg.

Enligt Östensson är det vanligt att människor tror att det handlar om omvänd bevisbörda när de talar om samtyckeslagstiftning, men att Fatta betonar att så inte är fallet. Vad de förespråkar är ett samtyckesrekvisit i lagstiftningen och att även oaktsamhet ska kunna ligga till grund för en dom, vilket enligt Östensson ökar rättstryggheten även för offren.