Var fjärde svensk har enligt nationella undersökningar provat LCHF-kosten.

De senaste decennierna har dödligheten i hjärtinfarkt och stroke halverats som en effekt av mindre rökning och förändrade matvanor. Men enligt Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut ökar nu antalet som drabbas av stroke i åldern 35-44 år.

Under 00-talet har fettintaget från framförallt mejeriprodukter ökat kraftigt, liksom konsumtionen av rött kött. Enligt läkarna är svenskarnas matvanor i dag sämre än på 1980-talet och kolesterolnivåerna stiger igen. Samtidigt har svenskarnas vikt fortsatt att öka.