Under perioden 2014-2017 ökar därmed försvarsanslagen med totalt 1,4 miljarder kronor, medan budgetnivån jämfört med i år höjs en halv miljard.

I förra höstbudgeten tillförde regeringen 300 miljoner kronor per år 2013-2014 och därefter 200 miljoner kronor årligen för att klara Jas-projektet.

Peter Hultqvist (S), försvarspolitisk talesperson, tycker inte att regeringens höjning är mer än "okej".

Hultqvist pekar på att regeringen också vill att Försvarsmakten ska dra ned på personalkostnaderna fram till 2019.

Vidare har Försvarsmakten tidigare i år sagt att finansiering av materiel till förbanden saknas. Merbehovet av materielanslagen uppgår till omkring 30 miljarder kronor eller cirka 3 miljarder per år den kommande tioårsperioden, enligt Hultqvist.

Han pekar på att försvarsberedningen ska vara klara med sitt arbete i vår.