Svenskarna mår i flera avseenden allt bättre, visar Folkhälsoinstitutets årliga studie baserad på enkäter till 20 000 svenskar 16-84 år. Men mångåriga, negativa trender förstärks - männen blir allt mer överviktiga, kvinnornas fetma består och unga kvinnor fortsätter för andra året i rad att röka mer. Den yngsta åldersgruppen, 16-24 år, sitter allt mer still på fritiden och väger således allt mer.