Alla ungar har rätt till skolgång, det är ett principiellt ställningstagande enligt FN:s barnkonvention. Alla som vistas här en längre tid ska få gå i skola, säger Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Vad som är "en längre tid" måste dock utredas, förklarar hon.

Populistisk debatt

Där förväntar vi oss att regeringen tar fram riktlinjer, noggrant och eftertänksamt. Den debatt som förs nu är allt annat än det. Vi måste påminna Socialdemokraterna om vilka de är, säger hon.

Hon säger sig vara besviken på att S ansluter sig till en debatt om EU-migranter som hon anser är både populistisk och ytlig.

Den handlar om enkla och ytliga lösningar på en social katastrof som kommer ta lång tid att lösa. Sverige var också ett fattigt land för inte så länge sedan, då en fjärdedel utvandrade. S vet vad som hjälpte oss då! Jag saknar det politiska ledarskapet, säger Christina Höj Larsen.

Barnens rätt överställd

Även Unicef är kritiskt till migrationsministerns uttalande.

Det är förvånande att migrationsministern går ut och tar ställning mot barns rättigheter, säger Christina Heilborn, programchef på Unicef.

Barnens rätt till utbildning är överställd andra intressen som stater kan ha, förklarar hon.

Barnkonventionen är tydlig med att barn har samma rättigheter, oavsett uppehållstillstånd eller inte. Barns rätt till utbildning ska respekteras, säger hon.

TT har sökt både migrationsminister Morgan Johansson (S) och utbildningsminister Gustaf Fridolin (MP), men båda avböjer via sina pressekreterare att ge några kommentarer.