MP vill genomföra Strålskyddsmyndighetens förslag att höja kostnaderna som energibolagen betalar för kärnavfallet samt höja skadeståndsansvaret för kärnkraftverken från 3 miljarder till 11 miljarder kronor.

Även om S inte vill ge konkreta besked tror Lise Nordin på stöd för vissa av åtgärderna:

Även V vill stänga två av dagens tio reaktorer.

Alliansen vill däremot att nya reaktorer ska kunna ersätta gamla och har satsat pengar på forskning kring ny kärnkraft. Men MP vill inte att några statliga pengar ska läggas på kärnkraftsrelaterad forskning, och uppger sig i den frågan ha stöd av S, skriver DI.

Socialdemokraterna vill ingå en blocköverskridande energiöverenskommelse som kan ge industrin och hushållen långsiktiga villkor för energiförsörjningen, enligt Mikael Damberg, partiets gruppledare i riksdagen. Han tycker att det är viktigt att kärnkraften är säker, men vill inte ge några detaljer om vad S vill med kärnkraften under nästa mandatperiod.

"Vi tycker det är oseriöst att gå ut och ställa ultimatum innan förhandlingarna om en blocköverskridande energiöverenskommelse ens har påbörjats. Jag tror att hushållen och den svenska industrin förväntar sig mer av oss än så", skriver Damberg i en kommentar till TT.

Nordin pekar på att det finns fyra partier som har 100 procent förnybar energi som mål i sitt partiprogram - S, V, MP och C.

Allianspartierna ingick en energiöverenskommelse 2009, där Centerpartiet ingår även om partiet har som mål att 100 procent av energin ska vara förnybar inom en generation.