"Juridiska styrmedel kan bland annat behövas mer därför att det i dag finns en stor grupp människor som har så stora ekonomiska resurser att styrmedel inte påverkar dem nämnvärt", skriver partistyrelsen i sitt förslag. Miljöpartiet har hittills förespråkat framförallt ekonomiska styrmedel, som skatter.

Att förändra beteende bland män med höga inkomster, som till exempel har råd att resa mer, pekas ut som en nyckelfaktor i arbetet med att minska klimathotande utsläpp.

Principerna innebär också att klimatpolitiken ska kombineras med en aktiv fördelningspolitik så att den uppfattas som rättvis. "Utan åtgärder för de fattigaste inkomstgrupperna kommer vi inte att få en tillräcklig acceptans för de nödvändiga klimatåtgärderna."

Miljöpartiets språkrör och trafikpolitiska talesperson hävdar i en debattartikel i DN att det är politikens fel, inte marknadens, att en inrikes tågresa i dag ofta är dyrare än motsvarande resa med flyg. MP vänder sig mot att flyget är befriat från koldioxidskatt och mot statliga subventioner till flygplatser samtidigt som banavgifterna höjts för tågtrafiken. "Det är ett politiskt val som Miljöpartiet inte accepterar". Skribenterna menar att flyget bör stå för sina faktiska miljökostnader och att tågtrafiken behöver byggas ut, rustas upp och bli billigare för resenärerna.

I en Sifoundersökning som Miljöpartiet låtit göra svarade nio av tio tillfrågade att en tågresa på 50 mil ska vara billigare än motsvarande resa med flyg.

Sex procent tyckte att tåg- och flygresan skulle kosta lika mycket medan endast 1 procent ansåg att tågresan skulle vara dyrare.

Tre procent var tveksamma eller visste inte.

I undersökningen tillfrågades 1 000 personer.