Att lägga ner personliga ägodelar i kistan med en avliden blir allt vanligare. Foton, brev, golfklubban och mysbyxan får allt oftare följa med. Det mesta går an men om kroppen ska kremeras ska man undvika att lägga med alkohol och golfklubbor.

-De anhöriga kanske har en önskan om lägga med en golfklubba men det kan skada ugnen och dessutom vålla obehag för krematoriarbetarna, säger SKKF:s vd Jan Olov Andersson.