Det var ett bakslag för president Barack Obama, som ville stödja den kontroversiella forskningsgrenen.

I juni i år hade några forskare lämnat in en anmälan mot Obamas riktlinjer, och domare Royce Lamberth vid distriktsdomstolen har funnit att den stämningen sannolikt kommer att lyckas.

Regeringen kan överklaga hans föreläggande eller ändra riktlinjerna så att de bättre stämmer överens med lagen.

Det ovanliga målet drivs av fundamentalistiskt kristna grupper som anser att det är mord att döda ett embryo.