I dag avslutas den stora konferensen om kvinnors rättigheter, Nordiskt forum, i Malmö. Enligt arrangörerna har närmare 20 000 personer besökt forumet.

En viktig del har varit att diskutera sig fram till ett antal konkreta krav på de nordiska ländernas regeringar. Ett slutdokument blev klart nu på morgonen, skriver Sydsvenskan. Kraven ska lämnas över till de nordiska ländernas jämställdhetsministrar vid avslutningsceremonin som hålls strax efter lunch.

Bland annat vill den nordiska kvinnorörelsen att könsperspektivet blir synligt i ekonomiska underlag och beslut i budgetar på stads-, regional- och kommunalnivå. Vidare vill man se att de nordiska länderna ser till att rätten till heltid utökas genom lagstiftning eller via avtal i de länder där kvinnor i stor utsträckning arbetar deltid mot sin vilja.

Vid avslutningsceremonin kommer också de nordiska jämställdhetsministrarna grillas med frågor av Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet.