Den nya lagen gäller alla trafikbolag och är tänkt att börja gälla i april 2016, rapporterar SR Ekot.

Resor som omfattas är lokala och regionala resor i kollektivtrafiken. Resenärerna ska ersättas oavsett orsak till förseningen.

Trafikanter ska även kunna kräva tillbaka en del av pengarna för exempelvis årskort om trafiken ändras väsentligt.