De kommuner som för en ojämn kamp mot miljontals jobbiga myggor hade hoppats på statliga pengar i regeringens budget. Där kom inga - men regeringen säger att de hanterar frågan precis som förra regeringen gjorde.

Hellström Gefwert uppger att besked om hur det blir nästa år kan komma i slutet av 2014.

Regeringen vill också att kommunerna löser mygginvasionerna på andra sätt än genom det biologiska bekämpningsmedel med substansen BTI.

Där pekar Hellström Gefwert på att Naturvårdsverket fram till hösten 2015 utreder myggbekämpningens miljökonsekvenser.