Klimatförändringarna går snabbare än kampen för att stoppa den globala uppvärmningen, varnade USA:s president vid en konferens om Arktis i Alaska.

Barack Obama manade de deltagande utrikesministrarna, bland dem Sveriges Margot Wallström, att verka för att ett nytt globalt klimatavtal antas vid toppmötet i Paris i december.

Det här måste bli året då världen slutligen når en överenskommelse om att skydda den enda planet vi har, sade Obama.