Antalet fattiga från andra EU-länder ökar markant i svenska storstäder. Frivilligorganisationer i Stockholm, Göteborg och Malmö uppskattar att det finns närmare tusen så kallade EU-immigranter. Majoriteten av dem är hemlösa.

I Göteborg öppnas inom kort en öppen förskola för barn till fattiga romska EU-medborgare, ett unikt projekt i Sverige.