För andra gången i modern tid har en isländsk regering tvingats bort av massiva folkliga protester.

Första gången var efter bankkraschen 2008. Och i våras var det dags igen, när dåvarande statsministern Sigmundur David Gunnlaugsson avslöjades med hemliga konton i skatteparadis.

Ny maktfaktor

Ur protesterna mot etablissemanget har Piratpartiet, som inte vill sortera in sig på en höger-vänster-skala, vuxit fram som en ny maktfaktor att räkna med. Och inför lördagens nyval till alltinget har partiet störst stöd bland väljarna i de flesta mätningar.

En grundlagsändring som ger mer direktdemokrati med beslutande folkomröstningar står högst på partiets önskelista. Partiet vill även att folket ska få mer av intäkterna från isländska naturresurser och pläderar för skattehöjningar för att bygga ut offentlig välfärd.

Piratpartiet har inlett informella förhandlingar med de tre andra större oppositionspartierna. Huvudspåret är att de bildar en koalitionsregering ledd av Katrin Jakobsdottir, ledare för Det gröna vänsterpartiet.

Det är det mest troliga scenariot. Det verkar ganska säkert att regeringspartierna kommer att förlora sin majoritet, säger Eirikur Bergmann, professor i statsvetenskap vid Bifröst-universitetet.

Oro på marknaden

Socialdemokraterna och partiet Ljus framtid väntas också ansluta sig, trots att de är pressade i opinionen.

Eva Heida Önnudottir, statsvetare på Islands universitet, är inte lika säker på att det går att få ihop en vänsterkoalition där Piratpartiet passar in.

Det är ett 50-50-läge, säger hon.

Den väntade politiska tvärvändningen har skapat oro på marknaden. Isländska räntor stiger, liksom priset på att försäkra sig mot inställda isländska betalningar. Börsen i Reykjavik har fallit med 9 procent sedan Panamaläckan i april.

Mycket handlar om osäkerheten kring de kapitalkontroller som Island införde i bank- och valutakaoset 2008. De kontroller som återstår låser in cirka 300 miljarder isländska kronor i landet, vilket motsvarar cirka 10 procent av BNP.

Oavsett vem som bildar nästa isländska regering blir ett av de första stora besluten om färdplanen för att få bort kapitalkontrollerna, säger Anders Svendsen, chefsanalytiker på Nordea.

Fonder tvärvägrar

Det största hindret för att ta bort kapitalkontrollerna just nu är fyra amerikanska fonder, som än så länge tvärvägrat att lösa in sina isländska obligationer till de valutakurser som har erbjudit.

Svendsen tror tvisten är löst till början av 2017.

Då skulle Island bli riktigt intressant igen, både för investerare och för affärer med isländska företag, säger han.