"Detta sker ofta utan att patienter eller deras anhöriga över huvud taget informeras om tv-bolagens inspelningar på sjukhusen, på olycksplatser och i ambulanser", skriver Centrum för rättvisas vd Clarence Crafoord på Dagens Nyheters debattsida.

Tv-serien "Sjukhuset", vilken spelades in på Akademiska sjukhuset i Uppsala, lyfts fram som ett exempel. Där har anhöriga till en patient, genom Centrum för rättvisa, även stämt landstinget och begärt skadestånd.