Rehabiliteringsgarantin som skulle få sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa tillbaka i arbete är ett misslyckande. Sex miljarder har satsningen kostat sedan 2008, men inte bidragit till att få fler i arbete, konstaterar Riksrevisionen.

Syftet med garantin, som är en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting (SKL), är att förhindra sjukskrivning och öka återgången till arbete för personer med mildare psykiska ohälsa, som stressrelaterade besvär.

Psykisk ohälsa är den främsta anledningen till sjukfrånvaro och kostar samhället runt 70 miljarder kronor om året.

I många fall har inte patienterna fått någon kvalificerad första psykologisk bedömning, och det har därför varit svårt att veta om de har chans att bli hjälpta av insatserna. Det saknas också behandlare och väntetiderna har i vissa landsting varit upp till ett år.

Gör om eller lägg ner, är budskapet från revisionen.