Forskning och statistik om migration och integration når många gånger inte fram till politiker, journalister och allmänheten, anser initiativtagarna till Delegationen för migrationsstudier (Delmi). Därför lanserar Delmi i dag en informationssajt vars syfte är att förse den migrationspolitiska debatten med en fast grund i statistik och forskning.

"Syftet är att tillhandahålla användarvänlig och interaktiv statistik från offentliga källor både i Sverige och internationellt", skriver delegationens ledamöter på DN Debatt.

"Men allt syns inte i statistiken. Siffrorna ger bredden, men inte djupet. Som underlag för debatt och beslut behövs en fördjupad analys", fortsätter de.

Bakom Delmi står en grupp profilerade forskare, tjänstemän och journalister som statskunskapsprofessorn Joakim Palme, journalisten Kerstin Brunnberg och Pieter Bevelander, professor i Internationell migration och etniska Relationer.