I våra tidigare prognoser har vi underskattat utvecklingen av fler sjukskrivna och att sjukskrivningarna blir längre, säger Försäkringskassans ekonomidirektör Sture Hjalmarsson till TT.

Myndigheten begär fem miljarder mer i tilläggsanslag redan för i år. Det är pengar för att klara snabbt ökande kostnader för i första hand sjukpenning, ersättning för personliga assistenter och föräldrapenning. Den egna prognosen för vad de posterna och andra socialförsäkringar totalt landar på i år är 201 miljarder. Och 2016 väntas summan öka till 209 miljarder.

På bara fem år ser utgifterna för sjukpenning ut att fördubblas: från 16 miljarder 2010 till nästan 32 miljarder i år, enligt Försäkringskassans prognos. Även om sjukfrånvaron ökar från en låg nivå så är kostnaden snart uppe i nivå med vad den var i början av 2000-talet.

Svårt läge

Man ska inte sticka under stol med att det är en besvärlig situation om vi får en fortsatt ökning på sjukpenningsanslaget, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Trots det har regeringen lovat flera förändringar som kostar i sjukförsäkringen. Det handlar om högre ersättning till arbetslösa som är sjukskrivna och att slopa den bortre tidsgränsen för när personer utförsäkras. Regeringen angav i höstas att det sammantaget skulle kosta 650 miljoner.

Regeringen är fast besluten att slopa den bortre gränsen så snart det går.

Att människor oroar sig för om man kan klara sin försörjning är inte uppenbart bästa sättet att bli frisk på. Om du får en allvarlig sjukdomsdiagnos och när chocken lagt sig efter den då börjar människor oroa sig för hur man ska kunna försörja sig om det blir långvarigt. Jag tycker inte att det ska vara så, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

De fem miljarder som FK vill ha i ökade anslag redan för i år fördelar sig i huvudsak på 2,3 miljarder mer till sjukpenning, nästan 1,9 till assistansersättning och drygt en halv miljard till föräldrapenning.

Vi har sett en alarmerande utveckling över lång tid, vi är oroade, säger Annika Strandhäll om assistansersättningens stadiga ökning med i genomsnitt över en miljard per år de senaste 15 åren.

I år väntas kostnaden för assistansersättning bli drygt 25 miljarder.

Underskattat uppgång

Försäkringskassans ekonomidirektör Sture Hjalmarsson säger att sjukutvecklingen är mycket svår att förutse.

TT: Hur mycket kan ni göra åt utvecklingen och hur mycket kan andra göra?

Det är en tiotusenkronorsfråga, visste vi vilken knapp vi skulle trycka på så vore det enkelt. Men vi vet att vi påverkar utvecklingen om vi sköter försäkringen bra eller dåligt, säger Hjalmarsson.

I de extra fem miljarderna som FK begär är 200 miljoner till själva förvaltningen, en höjning av anslaget som ska ligga kvar även kommande år.

Om volymerna är så kraftigt ökande som de är nu klarar vi inte att hantera läget genom inre effektivisering, säger Sture Hjalmarsson.