-Jag är den första att beklaga att jag över huvudtaget tog ordet stöld i min mun, fortsätter Suss Forssman Thullberg.

Både SL och Arriva har i flera intervjuer pekat ut städaren och sagt att tåget inte kunde startas av misstag. Samma morgon som olyckan skedde sade Suss Forssman Thullberg till TT att "tåget stals ur depån". Tomas Hedenius på tågoperatören Arriva sade till Aftonbladet att "det var en städare som tog tåget".

Suss Forssman Thullberg poängterar att det fortfarande är omöjligt att säga vad som hänt, men att det inte går att utesluta att det rör sig om en olyckshändelse.

-Bilden av vad som faktiskt hänt har klarnat. Det vi vet säkert är att nyckeln satt i, att tåget hade bromsarna frikopplade, att växlarna låg i fel läge och Arriva har konstaterat brister i sina säkerhetsrutiner. Men det är fortfarande fullständigt omöjligt att utesluta något scenario.

TT: Hur ser du på fackets förslag om en gemensam driftsledning för lokalbanorna?

-Vi gör nu en revision av vårt säkerhetsarbete och det kommer säkert att vara en av de saker som diskuteras, säger Suss Forssman Thullberg.

Även tågoperatören Arriva beklagar att städaren pekats ut, skriver Metro.

-Jag beklagar att vi inte har varit tydligare med att ge en balanserad bild av hennes skuld eller oskuld i det här. Det har framstått som att hon har stulit tåget. Och det kan vara så men det kan också vara en olyckshändelse, säger Tomas Hedenius, kommunikationschef på Arriva som driver trafiken på Saltsjöbanan, till Expressen.

Johnny Nadérus, avdelningssekreterare hos fackförbundet Seko, som organiserar 80-90 procent av de anställda på Arriva, riktar nu skarp kritik mot Arriva.

-Om det visar sig att det är en olyckshändelse, då borde Arriva skämmas över sitt agerande, säger Johnny Nadérus.

TT: Hur ser du på att man så tidigt och kategoriskt sade att det inte var en olycka?

-Det är ett uttryck för en oerhört föråldrad syn på arbetsgivaransvar att man hänger ut en medarbetare utan att ha en susning om vad som är rätt eller fel.

Han är även kritisk till det inte finns någon trafikledning för Saltsjöbanan under nattetid. Det borde finnas en gemensam trafikledning för lokalbanorna dygnet runt, anser han.

-Hade det funnits så hade man sett att tåget hade passerat en signal och då hade man kunnat ändra en växel eller bryta strömmen.

Kvinnan vårdas fortfarande med svåra skador, men under dagen hoppas man kunna hålla ett första förhör med henne, säger åklagaren Per Andersson.