I sommar kommer en del semesterfirande svenskar säkert ta emot en ny varning från SMHI med glädje.

När prognosen pekar på temperaturer på minst 30 grader tre dagar i rad ska nämligen en klass 1-varning för värmebölja utfärdas.

Värme kan innebära stora hälsoproblem, speciellt för äldre och sjuka, skriver SMHI på sin hemsida.

Ett meddelande kommer att skickas ut till ansvariga inom vård och omsorg då temperaturen beräknas stiga över 26 grader tre dagar i rad. Beräknas kvicksilvret nå över 30 grader längre än fem dygn, alternativt minst 33 grader tre dagar i följd, utfärdas en klass 2-varning.