Forskarna bakom analysen har gått igenom ett antal vetenskapliga studier från de senaste åren. De fann att flera arter, bland andra varg, lejon, leopard, lodjur och puma, bevisligen har förmågan att kontrollera stammarna av hjortdjur, antiloper och andra bytesdjur vilket i sin tur gynnar växterna och de mindre djuren i ekosystemen.

På så vis stärker de stora rovdjuren den biologiska mångfalden. Forskarna, som letts av den amerikanske ekologen William Ripple vid Oregon State University, påpekar dessutom att det ännu inte kommit fram några klara bevis för att mänskliga jägare kan ersätta rovdjuren och replikera deras effekter på ekosystemen.

Eftersom de stora rovdjuren försvunnit över stora områden har detta lett till en situation där många ekosystem numera bara är skuggor av sina forna jag.

I studien granskades läget för samtliga 31 arter av rovdäggdjur med en kroppsvikt på minst 15 kilo. Forskarna fann att 24 av arterna minskar i antal, och att 19 är hotade och uppsatta på rödlistorna. En mer noggrann analys av 17 av arterna visade att de i genomsnitt bara finns kvar inom 47 procent av sina ursprungliga utbredningsområden.

För några av arterna är läget fortfarande hyfsat om man ser till deras globala utbredning och populationsstorlek. Hit hör leoparden, puman, lodjuret, fläckiga hyenan, vargen, brunbjörnen och den amerikanska svartbjörnen. Men för andra, exempelvis tigern, den afrikanska vildhunden och jättepandan, är läget prekärt.

Orsaken till den allt mer desperata situationen är mänsklig förföljelse, men också skövling av djurens livsmiljöer och alltför hård jakt på deras bytesdjur.

Forskarna, som publicerar sin analys i Science, anser att det är bråttom med åtgärder om vi inte ska förlora flera av arterna. De vill se ett internationellt initiativ där forskare, naturvårdare och andra samlas i en aktionsgrupp för att arbeta fram räddningsplaner och program för alla arter.