Rymdforskare har bevittnat ett mycket ovanligt fenomen: ett gigantiskt svart hål som slukade en stjärna. Något sådant inträffar bara omkring en gång på 10 000 år.

Materieslukande svarta hål ligger vanligtvis vilande och oupptäckta i galaxernas utkanterna, men kan ibland spåras med hjälp av "resterna" efter sina måltider.

Om en stjärna passerar alltför nära kan den slitas sönder av det svarta hålet. Skenet som den då avger kan avslöja hålets gömställe, i det här fallet i en galax långt, långt borta - närmare bestämt 2,7 miljarder ljusår bort.