En majoritet upplever också att de utsatts för diskriminering, enligt en undersökning som EU-myndigheten FRA presenterar på fredagen som är Internationella dagen mot homofobi och transfobi.

Omkring 93 000 personer i de 27 EU-länderna plus Kroatien har deltagit i undersökningen, som utfördes online.