Kvinnliga förare använde blinkers något oftare än männen. Däremot fanns inga större skillnader mellan små och stora städer.

Bilisterna synades bland annat vid vänstersväng, filbyten och i rondeller.