Förslaget är ett svar på kritik från EU-kommissionen om att Sverige inte gör tillräckligt för att förhindra missbruk av visstidsanställningar. Svensk arbetsmarknad saknar en övre tidsgräns för visstidsanställningar, om arbetsgivaren kombinerar olika anställningsformer.

Nu tillkommer en regel om att anställningen ska övergå till tillsvidareanställning i fler fall än i dag.

Vi får bukt med missbruket av visstider men det finns fortfarande goda möjligheter att vara visstidsanställd och att anställa på visstid. Jag tycker att vi har hittat en rimlig balans, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Ekot.

Svenskt Näringsliv kallar förslaget "acceptabelt", men hade helst sett en oförändrad lagstiftning.

I enskilda fall kommer det innebära svårigheter för arbetsgivare. Men det är bra att man inte tar i mer än vad som krävs för att uppfylla EU-kommissonens krav, säger Svenskt Näringslivs vd Christer Ågren till TT.

Tjänstemannafacket TCO som drivit frågan tycker inte att regeringen går tillräckligt långt.

Vi hade velat se ett förslag som var både skarpare och enklare, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, till Ekot.