6 640 kvinnor och män ingick i studien som gjorts vid Uppsala universitet och Karolinska institutet. Personerna deltog i något av det svenska företaget Intrims viktminskningsprogram. Omkring hälften använde VLCD-produkter medan övriga gick på LCD, en inte fullt så kalorifattig diet.

Studien visar att 62 av deltagarna behövde sjukhusvård för gallstensanfall under året programmet pågick. 38 behövde genomgå en gallstensoperation. Mer än tre fjärdedelar av gallstensanfallen inträffade i VLCD-gruppen.

Forskaren Johan Sundström på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet anser dock att risken för gallsten bör vägas mot den gynnsamma effekten på vikten.

Efter ett år hade deltagarna i VLCD-gruppen minskat med i genomsnitt drygt elva kilo i vikt - tre kilo mer än de i studien som gick på LCD.