Men Wikileaks lämnade Sverige utan att meddela serverleverantören och har ännu inte betalat slutfakturan.