I årets bredbandranking hamnar Sigtuna kommun på plats 47. 80 procent av hushållen i Sigtuna kommun hade 2018 tillgång till bredband via fiber visar ny statistik av Post- och telestyrelsen som analyserats av Svenska Stadsnätsföreningen. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2017. Den mest uppkopplade kommun i landet var Sundbyberg med 97 procent. Enligt regeringens nationella bredbandstrategi "Sverige helt uppkopplad 2025" ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband senast år 2025.