På tisdag 11 juni kommer personalen under en högtidlig ceremoni att få ta emot ett intyg som är signerat av Drottning Silvia.

Certifieringen får de efter att all personal, även exempelvis vaktmästare och lokalvårdare, har utbildats i demensvård enligt den filosofi som vård- och utbildningsstiftelsen Silviahemmet lär ut.

– Det är viktigt att vi som träffar brukarna och deras anhöriga har samma kunskap kring demensvård. Att vi har samsyn kring hur bemötande, vård och omsorg sker på bästa sätt, säger Adéle de Waard-Gidge, enhetschef på Hemskogen, i ett pressmeddelande.

Det var efter att Silvias egen mor drabbats av demens, som Drottningen grundade Silviahemmet.

– Det är bara att gratulera boende och personal vid Hemskogen. Vi vet genom jämförelser att detta är väldigt effektivt vad det gäller att öka både kvalitet och trivsel, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.