Det var Jonas Oliva, forskare i skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU, som först såg att trädplanteringen såg angripen ut när han passerade på E4. Sten-Ivan Danielsson trodde själv att det rörde sig om torka efter sommaren, men han misstog sig.

- Jag trodde först att det var insektsangrepp, men när jag tittade närmare på angreppen förstod jag att det var något annat, säger Jonas Oliva.

I januari kunde forskare vid SLU slå fast att det rör sig om svampsjukdomen Diplodia Pinea. Troligtvis har klimatförändringarna banat väg för sjukdomen i Uppland.

– Det är viktigt att sjukdomen inte sprider sig eftersom Sverige egentligen bara har två trädsorter inom skogsbruket, Jonas Oliva.

En spridning kan alltså få förödande konsekvenser för svenskt skogsbruk. Men hur och när sjukdomen nådde till Sten-Ivan Danielssons skog är en gåta för forskarna.

Själv tycker han att det är tråkigt och besvärligt. Han tycks ändå ta det med ro.

– Vad ska jag säga, jag tycker att det är för jävligt, men det känns lättare nu när jag kommit till skott med avverkningen, säger han.

Det blir ett kännbart bortfall. Markberedning, nya plantor och plantering kostar honom mellan en halv och en miljon kronor.

Svampsjukdomen angriper tallskotten och förhindrar fortsatt tillväxt hos stammen. Det kan aldrig bli timmer av sådan skog.

Nu tvingas Sten-Ivan Danielsson ta ner skog som han planterade 2001. Han visar tidningen runt och överallt man man se att trädtopparna har gulnat.

Det dröjde flera månader innan han fick veta vad det egentligen rör sig om. Först den 20 januari fick han svar.

Sten-Ivan Danielsson räknar med att det tar två veckor att avverka skogen som sedan blir 15 000 kubikmeter flis. Några försäkringspengar eller statlig kompensation kan han inte räkna med.

Diplodia pinea finns i hela Sydeuropa. SLU ska snabbutreda sjukdomsutbrottet. Undersökningen ska ge svar på frågor om hur sjukdomen nått till Sverige och Uppland, om det finns flera drabbade områden, om det är exakt samma sjukdom som finns i Sydeuropa och om smittspridningen har med väderleksförhållandena att göra.

Sjukdomen beskämpas med sanering och avverkning. Resultatet ska sedan presenteras för Skogsstyrelsen som ska använda det i rådgivningen till skogsägare.