På Sky East & West på Arlanda flygplats hittades kackerlackor, både levande och döda, i olika fällor. Nu får restaurangen ett föreläggande av Miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun. Restaurangen föreläggs att bekämpa skadedjuren på ett ordentligt sätt för att förhindra smitta och spridning till andra restauranger.

Det innebär bland annat att bekämpningen sker i närvaro av en fackman inom skadedjursbekämpning. Lokalen och utrustningen såsom ugnar och diskmaskiner ska undersökas. Det förutsätter att utrustning monteras isär när så är nödvändigt.

Miljökontoret var på besök den 1 juni. Då hittades kackerlackor i diskrummet och i ett förråd i anslutning till diskrummet.

Genom en dialog mellan företaget och de skadedjursföretag som opererar på Arlanda framkom det att företaget inte anlitar något skadedjursföretag, något som ägaren reagerar emot.

– Vi har ett avtal med ett skadedjursföretag, säger Ehsan Bares, ägare på Sky East & West.

Nu har restaurangen också en fackman, enligt honom - precis som miljökontoret kräver.

– När de bekämpar skadedjur på restaurangen ovanför som ligger på ovanvåningen, så springer kackerlackorna här istället. De söker skydd och flyttar runt mellan restaurangerna.

Med en fackman kan de börja använda bekämpningsmedel.

– Men kackerlackorna kanske springer uppåt igen. Och när man bekämpar där uppe så springer de till oss eller andra restauranger. Vi kan inte göra något! Swedavia måste göra något, säger Ehsan Bares.

East & West ligger en våning under andra restauranger som antingen har problem eller har haft problem med kackerlackor, enligt miljökontoret.

Läs mer:Restaurangägare svarar